இந்த பகுதிக்கு உங்களிடம் இருந்து கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

உங்கள் மாணவர்களின் சாதனைகள் மற்றும் பள்ளிகளின் செயல்பாடுகளை எங்களுக்கு எழுத்து வடிவில் அனுப்பவும். திறன்களை உலகறிய செய்வோம்.

அனுப்பவும்

March 01, 2019

காற்று மண்டலம் பூமியில் பரவியுள்ள உயரம்?

உலகில் மிக உயர்ந்த எவரெஸ்ட் சிகரம் எங்கு உள்ளது?
A) இமயமலை மலைத்தொடரில்
B) காரகோரம் மலைத்தொடரில்
C) ஆண்டீஸ் மலைத்தொடரில்
D) ராக்கீஸ் மலைத்தொடரில்
Answer: A

ஒரு ஆறு தோன்றுவதற்கு ஏதுவான நிலப்பரப்பின் பெயர்?
A) ஆற்றிடை மண்டலம்
B) நீர்பிடி மண்டலம்
C) வெள்ளைச் சமநிலம்
D) நீர் பிரிமேடு
Answer: D

நில அரிமானம் எப்படி ஏற்படுகிறது?
A) எஞ்சியவைகளின் சேகரிப்பு மூலம்
B) வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் மழைப்பொழிவின் மூலம்
C) இயங்கு செயல்முறைகள் மூலம்
D) எஞ்சியவைகளை அகற்றுவதன் மூலம்
Answer: B

உலகில் மிகப் பரந்த வெப்பப் பாலைவனம்?
A) பெரிய ஆஸ்திரேலியப் பாலைவனம்
B) கோபி பாலைவனம்
C) அட்டகாமா பாலைவனம்
D) சகாரா பாலைவனம்
Answer: D

ஆரவல்லி மலைத் தொடர்கள் கீழ்க்கண்ட மலை வகைக்கு ஓர் உதாரணம்
A) எரிமலை
B) மடிப்பு மலை
C) பிண்டமலை
D) எஞ்சியமலை
Answer: D

கீழ்கண்டவற்றுள் எது கோடைகால பயிராகும்?
A) பருப்பு
B) நெல்
C) கடுகு
D) கோதுமை
Answer: B

காடுகளை அழிப்பதால் கீழ்கண்டவற்றுள் எவை நடைபெறுகிறது?
A) மண் அரிப்பு
B) நிலத்தடி நீர் குறைதல்
C) வெள்ளம்
D) இவை அனைத்தும்
Answer: D

ரப்பர் எந்த மாநிலத்தின் முக்கிய பணப்பயிராக பயிரிடப்படுகிறது?
A) கேரளம்
B) ஆந்திரா
C) தமிழ்நாடு
D) கர்நாடகம்
Answer: A

காற்று மண்டலம் பூமியில் பரவியுள்ள உயரம்?
A) 75 கி.மீ.
B) 40 கி.மீ.
C) 150 கி.மீ.
D) 50 கி.மீ.
Answer: D

எந்த நாட்டவர்கள் சூரிய உதயத்தை முதலில் பார்ப்பவர்கள்?
A) சீனர்கள்
B) ஜப்பானியர்கள்
C) தாய்லாந்து நாட்டவர்கள்
D) மங்கோலியர்கள்
Answer: B

நெற்சாகுபடிக்கு உகந்த மண்?
A) துருவல் மண்
B) செம்மண்
C) கரிசல் மண்
D) வண்டல் மண்
Answer: D

தீவுக் கண்டம் என போற்றப்படுவது?
A) இலங்கை
B) ஆஸ்திரேலியா
C) அண்டார்டிகா
D) ஆசியா
Answer: B

உலகின் மிக நீளமான ஆறு?
A) நைல்
B) மிசிசிப்பி
C) அமேசான்
D) யாங்சே
Answer: A

உலகின் மிகப்பெரிய கண்டம்?
A) ஆப்பிரிக்கா
B) ஐரோப்பா
C) ஓசியானியா
D) ஆசியா
Answer: D

Copyright © 2023 KalviApp. All rights reserved.