இந்த பகுதிக்கு உங்களிடம் இருந்து கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

உங்கள் மாணவர்களின் சாதனைகள் மற்றும் பள்ளிகளின் செயல்பாடுகளை எங்களுக்கு எழுத்து வடிவில் அனுப்பவும். திறன்களை உலகறிய செய்வோம்.

அனுப்பவும்

August 23, 2020

TNPSC – Recommeded Text Books

6th to 10th Tamilnadu State Board Books: Tamil, Science &Social Science


11th & 12th Tamilnadu State Board Books: Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Biology, Computer Science, History & Geography


11th Tamilnadu State Board Book : Economics

Copyright © 2023 KalviApp. All rights reserved.