இந்த பகுதிக்கு உங்களிடம் இருந்து கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

உங்கள் மாணவர்களின் சாதனைகள் மற்றும் பள்ளிகளின் செயல்பாடுகளை எங்களுக்கு எழுத்து வடிவில் அனுப்பவும். திறன்களை உலகறிய செய்வோம்.

அனுப்பவும்

January 30, 2019

சரியான விடை எது?

நளவெண்பா நூலின் ஆசிரியர்?
A) புகழேந்திப்புலவர்
B) செயங்கொண்டார்
C) ஒட்டக்கூத்தர்
D) கபிலர்
Answer: A
திருவள்ளுவமாலையில் பாடல் பாடியவர் யார்?
A) கம்பர்
B) கபிலர்
C) பூதஞ்சேந்தனார்
D) நக்கீரர்
Answer: B

எந்த ஆண்டு பணமதிப்பு குறைக்கப்பட்டது ?
A) 1965
B) 1966
C) 1967
D) 1968
Answer: B

நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்டகாலம் ________
A) 1966 – 71
B) 1961 – 66
C) 1975 – 80
D) 1969 – 74
Answer: D

தவறான இணையைக் கண்டறிக.
A) கிரீன்விச் ,- 0°
B) புவியின் மொத்த கோணம் ,- 360°
C) மகர ரேகை – 23½°
D) கருத்துசார் வரைபடம் – போக்குவரத்து, தொழில்கள்
Answer: C
மாநில சட்டசபை உறுப்பினர் பதவியை இழக்கும் போது ஒரு சட்டசபை சபாநாயகர் தனது சபாநாயகர் பதவியை ________
A) இழக்க மாட்டார்
B) இழந்து விடுவார்
C) தற்காலிகமாக இழப்பார்
D) தற்காலிகமாக இழக்க மாட்டார்
Answer: B

பின்வரும் எந்த நாட்டில் நேரடி மக்களாட்சி முறை இன்றளவும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது?
A) சுவிட்சர்லாந்து
B) பிரான்சு
C) அயர்லாந்து
D) ஜெர்மனி
Answer: A

மாற்றார் என்ற சொல்லின் பொருள்?
A) மற்றோர்
B) எதிரி
C) பகைவர்
D) அன்னியர்
Answer: C

எலும்புகளில் கால்சியம் குறைவதால் ஏற்படும் எலும்புகள் எளிதில் உடையும் தன்மை?
A) ரிக்கெட்ஸ்
B) பெரி-பெரி
C) ஆஸ்டியோ போரோசிஸ்
D) மிட்ஜெட்
Answer: C

புவி மேலோட்டில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு செங்குத்து நகர்வு ஏற்படுவதை ——– நகர்வு என்று அழைக்கிறோம்.
A) எபிரோஜெனிக்
B) எக்ஸோஜெனிக்
C) மையம்
D) தேய்வுருதல்
Answer: A

Copyright © 2023 KalviApp. All rights reserved.